Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait www.selinay.com.tr sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her türlü koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf Türk Kanunlarına tabidir. Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., www.selinay.com.tr web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., www.selinay.com.tr web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ve Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. işbu site ve site uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekle, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.; bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Seyhanlar Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. İşbu kullanım şartları sözleşmesi Türk hukukuna tabi olup bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Samsun Mahkemeleri yetkilidir.